Nový tovar

Nové druhy diaboliek

Predajňa rozšírila predaj o nové druhy diaboliek do vzduchových zbraní

Konverzia na Glock

Farby konverzia na Glock

Dostali sme nové konverzie v ďalších farbách.

Doplnky - jednobodový remeň , sklopné mieridlá, špeciálne svietidlo.